AKTUALNOŚCI


Oferta współpracy

Poszukujemy chętnych osób oraz firm do prowadzenia na terenie parku niezależnej działalności w zakresie serwisowania samolotów oraz podjęcie prowadzenia obsługi CAMO dla naszej floty, firm zlokalizowanych na terenie parku jak i osób prywatnych.

Ograniczenie dla wykonywania operacji lotniczych (start i lądowanie) z/do lotniska Kaniów (EPKW)

ZARZĄDZENIE /2017

Na podstawie art.68 ust. 2 pkt 9) ustawy z dnia 3 lipca 2002r Prawo lotnicze (tekst jednolity:Dz. U. z 2012r poz.933 z późn.zm) w imieniu Bielskiego Parku Technologicznego
Lotnictwa, Przedsiębiorczości i Innowacji (BPTLPiI) w Kaniowie – zarządzającegolotniskiem Kaniów (EPKW) – zarządzam ograniczenie dla wykonywania operacji
lotniczych (start i lądowanie) z/do lotniska Kaniów (EPKW):

w okresie:
od dnia 19 października 2017r od godziny 6.00 UTC
do dnia 20 listopada 2017r do godziny 23.59 UTC
starty – wyłącznie na kierunku „13”
lądowanie – wyłącznie na kierunku „31”

Uzasadnienie

Ograniczenie spowodowane jest wykonywanymi na podejściu do lądowania, na kierunku
„13” robotami ziemnymi z wykorzystaniem sprzętu wysokiego i pojazdów samochodowych.

Prezes Zarządu BPTLPiI
Tomasz Marek

Konkurs „Forum Młodych Innowatorów”

Organizatorzy Kędzierzyńsko-Kozielski Park Przemysłowy, Klaster Chemii Specjalistycznej CHEM-STER, w partnerstwie ze Stowarzyszeniem „Park Przemysłowy Metalchem” z inicjatywy Grupy Azoty ZAK S.A. serdecznie zapraszają Państwa do udziału w Konkursie pn.: „Forum Młodych Innowatorów” – od pomysłu do przemysłu.

Celem konkursu jest identyfikacja, przygotowanie i wybór najlepszych innowacyjnych pomysłów młodych innowatorów z zakresu nowoczesnych technologii, konstrukcji, materiałów dla chemii i energetyki, mających szanse praktycznego zastosowania w przemyśle.

Konkurs ogłoszony zostanie w dwóch kategoriach wiekowych.

  1. a) I kategoria wiekowa: uczniowie szkół ponadgimnazjalnych
  2. b) II kategoria wiekowa: studenci i doktoranci do 30 roku życia (dalej jako „Uczestnik”).

 

  1. Etap I – Dodatkowe zgłoszenie pomysłów do Konkursu oraz przygotowanie Modelu Biznesowego – zostanie przeprowadzone od 01.08.2016 r. do 10.10.2016 r. W ramach I etapu Uczestnicy będą mieli za zadanie zgłoszenie poprzez Formularz Zgłoszeniowy swojego udziału w Konkursie oraz przygotowanie Modelu Biznesowego dla pomysłu. Do II etapu Konkursu zakwalifikowane zostaną wszystkie pomysły spełniające wymogi formalne, tzn. zostanie wysłany prawidłowo wypełniony Formularz Zgłoszeniowy oraz przygotowany Model Biznesowy w określonym w Regulaminie terminie.
  2. Etap II– Wybór Finalistów Konkursu – zostanie przeprowadzony w dniach od 11.10.2016 r. do 20.10.2016 r.
  3. Finał Konkursu:

zostanie przeprowadzony w dniu 26.10.2016 roku r. podczas inauguracji II Międzynarodowej Konferencję Nowoczesne Technologie Konstrukcje Materiały dla Sektora Chemii I Energetyki w Kędzierzynie-Koźlu. Ostateczne ogłoszenie wyników Konkursu nastąpi najpóźniej w dniu 26.10.2016 r. w trakcie finału Konkursu oraz poprzez publikację wyników na stronie internetowej Konkursu http://konkurs-ntkm.pl/

 

Informujemy państwa że od dnia 01.08.2016r. został ogłoszony dodatkowy nabór wniosków zgodnie z dołączonym ANEKSEM DO REGULAMINU KONKURSU „FORUM MŁODYCH INNOWATORÓW” EDYCJA PIERWSZA

 

do pobrania:

PLAKAT NTKM KONKURS

Regulamin Konkursu 03 06 2016- OSTATECZNY

Aneks do Regulamin Konkursu- 01 08 2016 r

Formularz Zgłoszeniowy 03 06 2016

Model Biznesowy 03 06 2016

Spotkanie dla Przedsiębiorców – Wsparcie prac B+R oraz wyposażenie laboratoriów – Działanie 1.2. RPO WSL 2014 – 2020.

22 czerwca Śląskie Centrum Przedsiębiorczości zaprasza na spotkanie informacyjne dla Przedstawicieli sektora MŚP zainteresowanych złożeniem wniosku o dofinansowanie w ramach Działania 1.2. RPO WSL 2014-2020 Badania, rozwój i innowacje w przedsiębiorstwach. Przedsięwzięcie zostanie zorganizowane w Bielskim Parku Technologicznym Lotnictwa, Przedsiębiorczości i Innowacji Sp. z o.o., przy ul. Nad Wisłą 1 w Czechowicach Dziedzicach.

W trakcie spotkania omówione zostaną kryteria wyboru i oceny projektów, kwalifikowalność wydatków, kontrola i nadużycia finansowe, a także zasady konkurencyjności, niedyskryminacji i równości szans oraz zagadnienia dotyczące inteligentnych specjalizacji Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Śląskiego na lata 2013-2020.

Spotkanie ma charakter nieodpłatny.

Szczegóły oraz formularz zgłoszeniowy dostępny jest pod linkiem:

http://scp-slask.pl/czytaj/spotkania_informacyjne_dla_przedsiebiorcow_dzialanie_1_2___czechowice_dziedzice_2016

Oferta specjalna

Atrakcyjna oferta wynajmu powierzchni usługowo-handlowych w Czechowicach-Dziedzicach przy ulicy Traugutta 11.

Bielski Park Technologiczny Lotnictwa, Przedsiębiorczości i Innowacji Sp. z o.o.
adres do korespondencji:
ul. Stefana Kóski 43
43-512 Kaniów
NIP: 548-00-18-674
REGON: 071003138
KRS: 0000169940
PKD: 5110 Z
konto bankowe:
mBank, nr konta:
37 1140 1049 0000 2065 3500 1001
Plugin by:aAM
Menu główne
Responsive Menu Image Responsive Menu Clicked Image

DOJAZD – nowa droga – od strony trasy E75.

W nawigacji GPS należy ustawić adres:
Nad Białką 1,  Czechowice-Dziedzice