O firmie Evektor

Evektor to międzynarodowa spółka i jedno z wiodących przedsiębiorstw projektowo-produkcyjnych działających w branży lotniczej w Czechach. Oprócz lotnictwa, spółka Evektor prowadzi zakrojoną na szeroką skalę działalnością rozwojową w branży motoryzacyjnej i inżynierii mechanicznej. Evektor powstała w 1991 r. a od 1992 r. zajmuje się projektowaniem i budową samolotów. Spółka kontynuuje tradycje czeskiej firmy Aerotechnik CZ, która została włączona do struktury Evektor w 1996 r. Od początku istnienia, tj. od 1970r. wyprodukowała m.in. niemal 200 samolotów L-13 Vivat.

Ponad 300 specjalistów w 6 oddziałach na terenie Czech.

Ponad 1200 wyprodukowanych samolotów, sprzedanych w 40 krajach.

Koncentracja na rozwoju zaawansowanych technologii - elektryczne napędy
do samochodów i samolotów.

Udział w międzynarodowych programach badawczych - jeden z liderów
programu Clean Sky 2

Projekty międzynarodowe

Evektor aktywnie angażuje się we współpracę międzynarodową i uczestniczy w szeregu ważnych przedsięwzięć badawczo-rozwojowych przy wsparciu Unii Europejskiej oraz Ministerstwa Przemysłu i Handlu Republiki Czeskiej.

Program Clean Sky 2

Evektor aktywnie uczestniczy w ogólnoeuropejskim programie badawczym Clean Sky 2. Ideą programu jest prowadzenie badań nad nowymi technologiami w lotnictwie, które pozwolą ograniczać zużycie paliwa, zmniejszać emisję gazów cieplarnianych, dwutlenku węgla i tlenku azotu, a także zmniejszać poziom hałasu emitowany przez samoloty podczas ich eksploatacji. Celem programu jest zmniejszenie emisji tych substancji oraz emisji hałasu o 20-30% w stosunku do stanu obecnego. Do roku 2024 w ramach programu na prace nad nowymi technologami zostanie wydana kwota 4 mld euro.

W programie Clean Sky 2 oprócz spółki Evektor uczestniczą także: Airbus, EADS, Fraunhoffer, Alenia Aermacchi, Augusta Westland, Piagio Aero, Safran, Thales, Saab, Dassault Aviation, Liebherr oraz Rolls-Royce.

Projekt CESAR – niewielki, oszczędny samolot

Ideą projektu CESAR było prowadzenie prac rozwojowych nad samolotami w tej kategorii (samoloty małe), w celu zmniejszenia kosztów prac rozwojowych o 20% i skrócenia czasu potrzebnego na wprowadzenie produktu na rynek (tzw. time-to-market) z 6 do 4 lat. logocesar

 

Zakres techniczny przedsięwzięcia obejmował przede wszystkim usprawnienie narzędzi rozwojowych w obszarze aerodynamiki i konstrukcji samolotów. Ponadto w ramach projektu prowadzone były prace nad wybranymi systemami/układami samolotu mającymi istotny wpływ na zmniejszenie kosztów eksploatacji i poprawę bezpieczeństwa w transporcie pasażerskim.

Wsparcie finansowe projektu CESAR pochodziło z Unii Europejskiej.

IMPERJA – Zwiększenie żywotności połączeń nitowanych w płatowcach

W ramach projektu IMPERJA prowadzone były prace nad zwiększeniem żywotności połączeń nitowanych, a tym samym wydłużeniem okresu eksploatacji samolotu, zmniejszeniem częstotliwości kontroli i obniżeniem kosztów eksploatacji samolotu. W projekcie uczestniczyło łącznie osiem przedsiębiorstw z Polski, Czech i Niemiec.

Wsparcie finansowe projektu IMPERJA pochodziło z Unii Europejskiej za pośrednictwem Ministerstwa Edukacji Republiki Czeskiej.

Projekt ENFICA-FC – Przyjazny dla środowiska samolot międzymiastowy, napędzany ogniwami paliwowymi

Projekt ten to przedsięwzięcie badawczo-rozwojowe, którego celem było stworzenie samolotu napędzanego energią elektryczną pochodzącą z wodorowych ogniw paliwowych. W ramach prac stworzono i zamontowano w samolocie elektryczny układ zasilający. W projekcie uczestniczyło łącznie dziewięć przedsiębiorstw i instytucji z pięciu państw.logoenfica

Wsparcie finansowe projektu ENFICA-FC pochodziło z Unii Europejskiej. Dodatkowe informacje na temat tego przedsięwzięcia dostępne są na stronie www.enfica-fc.polito.it.

ARTEMIS – Badania analityczne nad zagrożeniami dotyczącymi elektromagnetycznych układów zintegrowanych

Celem projektu ARTEMIS jest opracowanie i zweryfikowanie nowych metod analitycznych i eksperymentalny do oceny poziomu ochrony małych samolotów oraz układów w nich stosowanych przed elektromagnetycznym wpływem otoczenia na wszystkich etapu rozwoju, tj. od stworzenia wirtualnego prototypu aż po loty próbne i certyfikację. W pracach uczestniczą trzy spółki i dwie uczelnie z Republiki Czeskiej.

Wsparcie finansowe projektu ARTEMIS zapewnia Unia Europejska za pośrednictwem czeskiego Ministerstwa Przemysłu i Handlu.

Certyfikaty

Evektor posiada certyfikaty wystawione przez Europejską Agencję Bezpieczeństwa Lotniczego (EASA) oraz czeski Urząd Lotnictwa Cywilnego. Certyfikaty te upoważniają nas do prowadzenia prac rozwojowych i badawczych małych samolotów o masie startowej nieprzekraczającej 5700 kg. Evektor posada ponadto certyfikatu typu wystawione dla samolotów: L13 Vivat i EV-97 VLA Harmony.

Certyfikaty dotyczące działalności spółki

Certyfikaty typu dotyczące samolotów