Historia

Park Technologiczny Przemysłu Lotniczego -­ innowacja, kooperacja, rozwój powstał w ekspresowym tempie ­ 18 miesięcy dnia podpisania umowy z Agencją Rozwoju Przemysłu S.A. w Warszawie, na zdegradowanych terenach poprzemysłowych przywracając te tereny do użyteczności gospodarczej. W dniu 30 czerwca 2008 roku nastąpiło oddanie Parku Technologicznego do użytku.

11 września 2008 roku nastąpiło uroczyste otwarcie Parku Technologicznego Przemysłu Lotniczego w Kaniowie.

W ramach projektu wybudowano niezbędną dla rozwoju firm z branży lotniczej infrastrukturę, na którą składają się: ponad 10 000 m2 nowoczesnych hal produkcyjnych i hangarów, pas startowy o nawierzchni asfaltowej o długości 700 m, drogi kołowania, parkingi miejsca postojowe dla samolotów, stacja paliw oferująca paliwo JET A1 i AVGAS oraz budynek kontroli lotów wraz z zapleczem biurowym oraz profesjonalnie wyposażoną salą konferencyjną.

 

I etap inwestycji   II etap inwestycji   Zrealizowane projekty

 


 

I etap inwestycji

Hale i hangary

W ramach inwestycji przedsiębiorcy mieli możliwość wynajmu czterech ocieplonych hal produkcyjnych o powierzchni 2560 metrów kwadratowych każda, z zapleczem socjalno-biurowym. Hale wybudowane w systemie Borga, bez podpór wewnętrznych dające duże możliwości adaptacji i dostosowania do potrzeb najemców. Każda hala posiada osobno opomiarowany system dostawy mediów i odprowadzenia ścieków oraz system grzewczo – wentylacyjny.

Bielski Park Technologiczny Lotnictwa, Przedsiębiorczości i Innowacji w latach 2007-2008 wybudował poza częścią lotniskową cztery hale z przeznaczeniem na działalność produkcyjną,
handlową, usługową, szkoleniową, naukowo-badawczą i doświadczalną. Łączna wartość nakładów inwestycyjnych w I etapie przedsięwzięcia to ponad 30 mln zł, w tym ok. 7,0 mln środków własnych inwestorów oraz 22,8 mln zł dofinansowania ze środków unijnych.

Każda z hal posiada urządzony dojazd i bramy wjazdowe z obu stron.

 • powierzchnia utwardzonych dróg i placów manewrowych 13 057 mkw
 • powierzchnia parkingu dla samochodów 510 m2
 • kod lądowiska ICAO EPKW
 • hale hangarowo – produkcyjne: 4
 • powierzchnia użytkowa każdej hali – 2560,8 m2; w tym:
  • hala – 1868 m2
  • hangar – 628 m2
 • węzeł biurowo-socjalny – 64,8 m2
 • kubatura – 17,6 tys. m3
 • konstrukcja stalowo-ryglowa, hale jednonawowe
 • rozpiętość ramy – 36 m
 • wysokość użytkowa hali – 5 m
 • wysokość w kalenicy – 7,9 m
 • rozstaw ram nośnych co 6 m
 • fundament stanowią dwie żelbetowe ławy o wysokości 0,6 m i szerokości 2,5 m, współpracujące z żelbetowymi ściągami o przekroju 0,3 m na 0,6 m oraz żelbetową płytą posadzki o grubości 0,2 m z betonu B-20
 • wrota przesuwne zewnętrzne w ścianach szczytowych o wysokości 4,5 m i szerokości 13,5 m (w jednej z hal szerokość wrót wynosi 16 m)
 • wrota wewnętrzne pomiędzy halą montażową a hangarem
 • trzy wejścia techniczne o szerokości 1 m, w tym jedno do węzła biurowo-socjalnego
 • dwa okna jako doświetlenie powierzchni socjalnych
 • pokrycie dachu i ścian hali z blachy stalowej z wewnętrzną izolacją termiczną z wełny mineralnej o grubości 15 cm
 • w kalenicy wzdłuż hali wykonano świetlik łukowy z poliwęglanu o szerokości 3 m i długości 72 m
 • zasilanie energetyczne siecią kablową 15 Kv
 • zasilanie kablami podziemnymi yAKy 4 x 120 mmkw. z rozdziel nicy 400/230 v RGN
 • ogrzewanie centralne poprzez nadmuch z nagrzewnic wentylatorowych
 • ogrzewanie w węzłach socjalnych grzejnikowe
 • ściany i stropodach w klasie odporności ogniowej E1 60
 • sygnalizacja pożarowa – 20 sztuk izotopowych czujek dymu DIO i 20 sztuk optycznych czujek dymu DOR w każdej z hal
 • alarm czujki powoduje sygnalizację świetlną i akustyczną na centralce w budynku kontroli lotów hydranty – 4 wewnętrzne oraz 6 wokół hal

Obecnie hale te są w pełni zagospodarowane przez podmioty gospodarcze działające głównie w sektorze Automotive oraz podzespołów lotniczych. Dwie z przedmiotowych hal stanowią
obecnie własność podmiotów prowadzących w nich działalność.

 


 

Budynek kontroli lotów

 • dwie pełne kondygnacje o funkcji biurowo-administracyjnej
 • nadbudowa nad drugą kondygnacją o funkcji kontroli lotów
 • przyziemie o funkcji kotłowni
 • powierzchnia użytkowa części administracyjno-biurowej – 393,1 m2
 • kubatura – 1 824 m3
 • zasilanie energetyczne siecią kablową 15 Kv
 • zasilanie kablami podziemnymi yAKy 4 x 120 mmkw. z rozdzielnicy 400/230 v RGN

 


 

Droga startowa

 • długość 700 m Szerokość 24 m
 • nawierzchnia asfaltobetonowa z dwóch warstw betonu asfaltowe go oraz warstw
 • podbudowy wykonanych z kruszywa stabilizowanego mechanicznie
 • spadek podłużny od 0,3 do 0,7 proc.
 • przekrój poprzeczny daszkowy o spadkach 1,5% i 2%
 • obciążenie ruchem KR 1
 • oświetlenie nawigacyjne wzdłuż pasa startowego umożliwia lądowanie z obydwu kierunków

 


 

Stacja paliw

 • dwa dystrybutory (agregaty rozładunkowe) typu ARU 200 STM
 • paliwo JET A1 oraz AvGAS
 • plac do tankowania o powierzchni 330 m2 o szczelnej nawierzchni z kostki betonowej
 • obciążenie ruchem – KR 1

 


Pozostała infrastruktura  techniczna

 • woda z sieci zewnętrznej
 • odprowadzenie ścieków do własnej oczyszczalni typu AWAS MBA 35
 • odprowadzenie wód opadowych
 • radiostacja lotnicza IC A 110 wraz z osprzętem w budynku kontroli lotów
 • ogrodzenie terenu o długości 2050 m siatką na wysokości 1,6 m

 


Obiekty II etap inwestycji

W 2013 Bielski Park Technologiczny zrealizował kolejną inwestycję – Centrum Transferu Technologii, w ramach którego oferuje wynajem powierzchni produkcyjno-laboratoryjno-biurowej, gdzie istnieje możliwość uruchomienia własnej działalności usługowej przez każdego przedsiębiorcę. Wartość inwestycji to ponad 8,2 mln zł, w tym własne zaangażowanie to 3,5 mln zł oraz ok. 4,7 mln zł dofinansowania unijnego.

Centrum Transferu technologii to dwukondygnacyjny budynek o następujących parametrach:

 • Powierzchnia zabudowy: 2 234,54 m2
 • Powierzchnia użytkowa: 2 755,82 m2
 • Kubatura: 18 546 m3

Udogodnienia:

 • zapewnione miejsca parkingowe
 • całodobowa ochrona terenu Parku
 • powierzchnia do wynajmu o wysokim standardzie i przeznaczeniu:
  • biurowym
  • laboratoryjno-badawczym (I)
  • konstrukcyjnym, projektowym, wzornictwa (II)
  • Produkcyjno-doświadczalnym (III)

Obiekt zostanie wyposażony w niezbędny sprzęt specjalistyczny dla świadczenia usług szkoleniowych i doradczych dla sektora MŚP w zakresie projektowania i wykonania wzorów przemysłowych z innowacyjnych technologii struktur kompozytowych.

Obecnie Park poprzez spółki zależne dysponuje także obiektem handlowo-usługowo-biurowym w centrum Czechowic-Dziedzic składającym się z dwóch części:

 • Gruntownie zmodernizowanego budynku trzykondygnacyjnego, podpiwniczonego
  przeznaczonego na działalność biurowo-usługową, o powierzchni użytkowej 1.2861,6 m2
  i powierzchni użytkowej jednej kondygnacji 314-320,5 m2,
 • Dwukondygnacyjnego, niepodpiwniczonego obiektu z możliwością zaprojektowania
  szerokiej funkcji handel/usługi/ biura o powierzchni użytkowej 1.180,48 m2.

W części zmodernizowanej obiekt posiada następujące parametry:

 • kubatura – 4.680 m3.
 • pow. całkowita – 1.580 m2,
 • pow. użytkowa – 1.281,6 m2,
 • pow. zabudowy – 395 m2,
 • wysokość – 10,56 m,

W części nowo wybudowanej obiekt posiada następujące parametry:

 • wysokość – 8,48 m,
 • pow. zabudowy – 765,54 m2,
 • pow. użytkowa – 1.180,48 m2,
 • pow. całkowita – 1.530 m2,
 • kubatura – 5.942,00 m3.

Poza infrastrukturą budynkową Park dysponuje ok. 5 ha zrekultywowanych i uzbrojonych gruntów przeznaczonych na budowę nowych obiektów przemysłowych.

Rynkowa wartość tych gruntów to ok. 4 mln zł.

Aktualnie na terenach przyległych do obecnego Parku może powstać 20-30 tys. m2 hal produkcyjnych i magazynowych. Istnieje tutaj praktycznie nieograniczona możliwość inwestowania we wszystkich branżach.

 

 


 

Projekty zrealizowane:

1. Inicjowanie innowacyjnych przedsięwzięć gospodarczych wykorzystujących potencjał lotnictwa lekkiego w ramach Działania 3.1. Inicjowanie działalności innowacyjnej

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007 – 2013

 • Celem projektu było stworzenie warunków finansowania przedsięwzięć na rynku nowych produktów i usług. Projekt doprowadził do wyszukania, zbadania i wdrożenia do realizacji najciekawszych projektów innowacyjnych wykorzystujących wyniki prac naukowo ?badawczych i pomysłów biznesowych.
 • Krótka charakterystyka rezultatów projektu: powstało łącznie 12 firm w oparciu o wysokie technologie opracowane przez pomysłodawców i przetransferowane do nowych podmiotów.
 • okres realizacji Projektu 01.08.2009 r. do 31.12.2011 roku, kontynuacja projektu – reinwestycje.

2. Budowa systemu wsparcia inwestycji – Przemysły Przyszłości w ramach Działania 3.3 Tworzenie systemu ułatwiającego inwestowanie w MSP

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007 – 2013

 • Krótka charakterystyka przedmiotu projektu: przygotowanie i wspieranie współpracy między sieciami inwestorów prywatnych i ośrodkami badawczo rozwojowymi oraz działania informacyjne i promocyjne, zwiększające wśród potencjalnych i obecnych inwestorów i przedsiębiorców świadomość na temat usług oferowanych przez sieci inwestorów prywatnych, w tym sieci aniołów biznesu i funduszy typu seed capital.
  Projekt jest komplementarny z realizowanym projektem
  Inicjowanie innowacyjnych przedsięwzięć gospodarczych wykorzystujących potencjał lotnictwa lekkiego w ramach działania 3.1. POIG
 • Krótka charakterystyka rezultatów projektu: doprowadzono do wielu kontaktów inwestorów z potencjalnymi inwestycjobiorcami. Nawiązano ścisłą współpracę z Los Angeles Venture Association – organizacją skupiającą ponad 500 aniołów biznesu z zachodniego wybrzeża USA, przeprowadzono liczne negocjacje indywidualne oraz szkolenia.
 • okres realizacji Projektu: 01.08.2009 r. do 31.07.2011 r

3. Budowa Centrum Transferu Technologii w Kaniowie w ramach Działania 1.3 RPO WŚL

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego 2007 – 2013

 • Krótka charakterystyka przedmiotu projektu: Projekt inwestycyjny zakładający budowę i wyposażenie laboratoryjne obiektu CTT o powierzchni 2 775,82 m2. W nowoczesnym, dwukondygnacyjnym budynku świadczone będą usługi doradcze z dziedziny innowacyjnych technologii kompozytowych i wzornictwa przemysłowego dla przedsiębiorstw z sektora MŚP.
 • Krótka charakterystyka rezultatów projektu: wybudowano zaplecze umożliwiające:
  • Kompleksowe udostępnienie powierzchni wraz z instalacjami w celu transferu technologii
  • Udostępnienie sprzętu
  • Usługi doradcze w zakresie badań nad innowacyjnymi materiałami kompozytowymi
  • Usługi doradcze w zakresie projektowania materiałów kompozytowych
  • Usługi doradcze w zakresie wdrażania nowoczesnych materiałów kompozytowych
  • Usługi szkoleniowe
 • okres realizacji Projektu: 04.06.2012r. do 14.08.2013 r.

4. Licencja CPL(A) dla pracownika  sposób na nowoczesne usługi lotnicze konkurencyjnej firmy z wojewódźtwa śląskiego w ramach Działania 8.1 PO KL

Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie Program Operacyjny Kapitał Ludzki

 • Krótka charakterystyka przedmiotu projektu: Cel projektu to przeprowadzenie szkolenia przygotowawczego pracownic i pracowników 10 mikro i małych firm z województwa śląskiego (firm które chcą uzupełnić kwalifikacje swoich pracowników w celu świadczenia nowoczesnych, komercyjnych usług transportu lotniczego) do uzyskania licencji CPL(A) Commercial Pilot Licence (Aeroplane).
 • Krótka charakterystyka rezultatów projektu: nabycie przez 10 pracowników MMP województwa śląskiego umiejętności w zakresie pilotażu pozwalających na przystąpienie do egzaminu na licencję CPL(A), zwiększenie konkurencyjności 10 MMP województwa śląskiego, wzmocnienie pozycji 10 MMP z województwa śląskiego na rynku lotniczym, przeciwdziałanie nierówności płci w obszarze lotnictwa cywilnego.
 • okres realizacji Projektu 01.09. 2011 r. – 28.02. 2013 r.

5. Angielski z polotem! Podnoszenie kompetencji językowych dla spełnienia wymogów Level 4 ICAO przez osoby pracujące ze Śląska w ramach Działania 8.1 PO KL

Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie Program Operacyjny Kapitał Ludzi

 • Krótka charakterystyka przedmiotu projektu: Cel projektu to spełnienie przez 266 pracujących osób dorosłych zatrudnionych i/lub zamieszkujących na terenie Śląska wymogów ICAO w zakresie języka angielskiego lotniczego, co najmniej na poziomie operacyjnym. Grupa docelowa projektu to pracownice i pracownicy branży lotniczej i innych branż, korzystający lub planujący korzystanie z techniki lotniczej w swojej pracy oraz osoby planujące ubieganie się o jedną z licencji lub świadectwo lotnicze.
 • Krótka charakterystyka rezultatów projektu: podniesienie lub nabycie nowych kwalifikacji z zakresu j. angielskiego lotniczego przez 266 dorosłych osób pracujących, w tym 10% kobiet. Przystąpienie przez wszystkich BO posiadających w momencie zakończenia udziału w projekcie licencję lub świadectwo lotnicze do oficjalnego egzaminu wg wymogów ICAO.
 • okres realizacji Projektu: 01.01. 2010 r. – 31.12. 2011 r.

 


 

 

Bielski Park Technologiczny Lotnictwa, Przedsiębiorczości i Innowacji Sp. z o.o.
adres do korespondencji:
ul. Stefana Kóski 43
43-512 Kaniów
NIP: 548-00-18-674
REGON: 071003138
KRS: 0000169940
PKD: 5110 Z
konto bankowe:
mBank, nr konta:
37 1140 1049 0000 2065 3500 1001
Plugin by:aAM
Menu główne
Responsive Menu Image Responsive Menu Clicked Image

DOJAZD – nowa droga – od strony trasy E75.

W nawigacji GPS należy ustawić adres:
Nad Białką 1,  Czechowice-Dziedzice