Misja

Bielski Park Technologiczny jest klasyczną instytucją otoczenia biznesu, której celem jest wspieranie rozwoju firm, poprzez tworzenie warunków do: uruchamiania działalności biznesowej, transferu technologii, prowadzenia działalności naukowo-badawczej i produkcyjnej. Dzielenia się wiedzą i doświadczeniem oraz zapewnienia wsparcia finansowego i logistycznego. Klasyczny nie jest natomiast główny przedmiot działalności firmy, skupiony na wspieraniu rozwoju produkcji  i usług lotniczych w obszarze lotnictwa General  Aviation, którego system  uwarunkowań prawnych mocno w Polsce odbiega od Europejskich i światowych wzorców.  Dla przezwyciężenia istniejących w tej dziedzinie przeszkód bardzo pomocne są doświadczenia, wiedza i determinacja, stanowiące wkład kierownictwa firmy w cele związane z jej działalnością. Siły działań upatrują w działaniu zespołowym, stawiając na współpracę i zachęcając  do łączenia inicjatyw, by jak najskuteczniej rozwijać konkurencyjność polskiej przedsiębiorczości.

Istotnymi obszarami, w których Park zachęca przedsiębiorców  do  współpracy są: nowe usługi i technologie, kompozyty, motoryzacja i odnawialne źródła energii. Dla firm o takim charakterze współtworzony jest   potencjał logistyczno- finaansowy i  badawczo-rozwojowy przeznaczony do wspólnego wykorzystania przez sieciowe struktury współpracujących z BPTLPiI firm.


Bielski Park Technologiczny Lotnictwa, Przedsiębiorczości i Innowacji Sp. z o.o.
adres do korespondencji:
ul. Stefana Kóski 43
43-512 Kaniów
NIP: 548-00-18-674
REGON: 071003138
KRS: 0000169940
PKD: 5110 Z
konto bankowe:
mBank, nr konta:
37 1140 1049 0000 2065 3500 1001
Plugin by:aAM
Menu główne
Responsive Menu Image Responsive Menu Clicked Image

DOJAZD – nowa droga – od strony trasy E75.

W nawigacji GPS należy ustawić adres:
Nad Białką 1,  Czechowice-Dziedzice