Fundusz inwestycyjny

Jednym z filarów aktywności biznesowej Parku jest działalność inwestycyjna. Park dysponuje środkami finansowymi Programu PO IG 3.1. Inicjowanie działalności innowacyjnej, pozyskanymi w ramach konkursów. Środki te przeznaczone są na działalność inwestycyjną.
Celem projektu jest pozyskanie, zbadanie i następnie wdrożenie do realizacji najciekawszych projektów biznesowych ze szczególną koncentracją na projektach działających na styku lotnictwa, energetyki, OZE i technologii materiałowych.

główne obszary inwestycyjne:

 • technologie materiałowe
 • lotnictwo General Aviation
 • ochrona środowiska
 • odnawialne źródła energii
 • technologie ochrona zdrowia i biotechnologia
 • turystyka

główne wymogi formalne:

 • ograniczenia terytorialne: Projekty realizowane na terenie Polski
 • maksymalny poziom zainwestowanego kapitału przez Park: równowartość 200 tys. ?
 • maksymalny udział w kapitale spółki: do 50%
 • typowy okres inwestycji: 3-5 lat
 • maksymalny okres inwestycji: 10 lat

atuty Parku jako partnera:

 • szeroka infrastruktura parkowa
 • rozbudowane struktury klastrowe
 • aktywne wspieranie powiązań sieciowych
 • kompetencje w zakresie wsparcia zarządczego spółek portfelowych

Projekt jest realizowany w oparciu o Regulamin “Polityka Inwestycyjna” przyjęty uchwałą Zarządu Bielskiego Parku Technologicznego Lotnictwa, Przedsiębiorczości i Innowacji Sp. z o.o. nr 1/2009 z dnia 20 października 2009 r. Zatwierdzony uchwała Rady Nadzorczej Bielskiego Parku Technologicznego Lotnictwa, Przedsiębiorczości i Innowacji Sp. z o.o. z dnia 25 października 2009 r. uchwała nr 1/3/X/2009. 

 

Bielski Park Technologiczny Lotnictwa, Przedsiębiorczości i Innowacji Sp. z o.o.
adres do korespondencji:
ul. Stefana Kóski 43
43-512 Kaniów
NIP: 548-00-18-674
REGON: 071003138
KRS: 0000169940
PKD: 5110 Z
konto bankowe:
mBank, nr konta:
37 1140 1049 0000 2065 3500 1001
Plugin by:aAM
Menu główne
Responsive Menu Image Responsive Menu Clicked Image

DOJAZD – nowa droga – od strony trasy E75.

W nawigacji GPS należy ustawić adres:
Nad Białką 1,  Czechowice-Dziedzice