Warunki finansowania

ETAPY PROCESU WEJŚCIA KAPITAŁOWEGO PARKU LOTNICZEGO (FUNDUSZU)
W RAMACH PROGRAMU UNIJNEGO PO IG 3.1

etapy

 1. Formalna rejestracja wniosku złożonego przez pomysłodawcę projektu,
 2. Analiza wniosku przez Zespół Analiz Inwestycyjnych po kątem innowacyjności oraz szans komercyjnego wdrożenia projektu – pozytywna decyzja Zespołu Analiz pozwala na podjęcie decyzji przez Zarząd o rozpoczęciu procesu preinkubacji,
 3. Preinkubacja projektu, która polega na analizie potencjału rynkowego m.in. poprzez:
  ? Wykonanie szczegółowej analizy rynkowej (techniczna, biznesowa, marketingowa),
  ? Ustalenie wielkości zaangażowanego kapitału (w wyniku analizy rynkowej),
  ? Sporządzeniu projektu umowy spółki oraz projektu statutu spółki,
  ? Formalnej decyzji funduszu (Parku Lotniczego) o wejściu kapitałowym do spółki,
 4. Zawiązanie spółki.

clock Proces preinkubacji ? sporządzenia analiz i przygotowania projektów umów
? inwestycyjnej oraz statutu spółki trwa 30-60 dni.

 

Bielski Park Technologiczny Lotnictwa, Przedsiębiorczości i Innowacji Sp. z o.o.
adres do korespondencji:
ul. Stefana Kóski 43
43-512 Kaniów
NIP: 548-00-18-674
REGON: 071003138
KRS: 0000169940
PKD: 5110 Z
konto bankowe:
mBank, nr konta:
37 1140 1049 0000 2065 3500 1001
Plugin by:aAM
Menu główne
Responsive Menu Image Responsive Menu Clicked Image

DOJAZD – nowa droga – od strony trasy E75.

W nawigacji GPS należy ustawić adres:
Nad Białką 1,  Czechowice-Dziedzice