Konkurs “Forum Młodych Innowatorów”

Organizatorzy Kędzierzyńsko-Kozielski Park Przemysłowy, Klaster Chemii Specjalistycznej CHEM-STER, w partnerstwie ze Stowarzyszeniem ?Park Przemysłowy Metalchem? z inicjatywy Grupy Azoty ZAK S.A. serdecznie zapraszają Państwa do udziału w Konkursie pn.: ?Forum Młodych Innowatorów? – od pomysłu do przemysłu.

Celem konkursu jest identyfikacja, przygotowanie i wybór najlepszych innowacyjnych pomysłów młodych innowatorów z zakresu nowoczesnych technologii, konstrukcji, materiałów dla chemii i energetyki, mających szanse praktycznego zastosowania w przemyśle.

Konkurs ogłoszony zostanie w dwóch kategoriach wiekowych.

  1. a) I kategoria wiekowa: uczniowie szkół ponadgimnazjalnych
  2. b) II kategoria wiekowa: studenci i doktoranci do 30 roku życia (dalej jako ?Uczestnik?).

 

  1. Etap I ? Dodatkowe zgłoszenie pomysłów do Konkursu oraz przygotowanie Modelu Biznesowego ? zostanie przeprowadzone od 01.08.2016 r. do 10.10.2016 r. W ramach I etapu Uczestnicy będą mieli za zadanie zgłoszenie poprzez Formularz Zgłoszeniowy swojego udziału w Konkursie oraz przygotowanie Modelu Biznesowego dla pomysłu. Do II etapu Konkursu zakwalifikowane zostaną wszystkie pomysły spełniające wymogi formalne, tzn. zostanie wysłany prawidłowo wypełniony Formularz Zgłoszeniowy oraz przygotowany Model Biznesowy w określonym w Regulaminie terminie.
  2. Etap II? Wybór Finalistów Konkursu ? zostanie przeprowadzony w dniach od 11.10.2016 r. do 20.10.2016 r.
  3. Finał Konkursu:

zostanie przeprowadzony w dniu 26.10.2016 roku r. podczas inauguracji II Międzynarodowej Konferencję Nowoczesne Technologie Konstrukcje Materiały dla Sektora Chemii I Energetyki w Kędzierzynie-Koźlu. Ostateczne ogłoszenie wyników Konkursu nastąpi najpóźniej w dniu 26.10.2016 r. w trakcie finału Konkursu oraz poprzez publikację wyników na stronie internetowej Konkursu http://konkurs-ntkm.pl/

 

Informujemy państwa że od dnia 01.08.2016r. został ogłoszony dodatkowy nabór wniosków zgodnie z dołączonym ANEKSEM DO REGULAMINU KONKURSU ?FORUM MŁODYCH INNOWATORÓW? EDYCJA PIERWSZA

 

do pobrania:

PLAKAT NTKM KONKURS

Regulamin Konkursu 03 06 2016- OSTATECZNY

Aneks do Regulamin Konkursu- 01 08 2016 r

Formularz Zgłoszeniowy 03 06 2016

Model Biznesowy 03 06 2016

Bielski Park Technologiczny Lotnictwa, Przedsiębiorczości i Innowacji Sp. z o.o.
adres do korespondencji:
ul. Stefana Kóski 43
43-512 Kaniów
NIP: 548-00-18-674
REGON: 071003138
KRS: 0000169940
PKD: 5110 Z
konto bankowe:
mBank, nr konta:
37 1140 1049 0000 2065 3500 1001
Plugin by:aAM
Menu główne
Responsive Menu Image Responsive Menu Clicked Image

DOJAZD – nowa droga – od strony trasy E75.

W nawigacji GPS należy ustawić adres:
Nad Białką 1,  Czechowice-Dziedzice