Ograniczenie dla wykonywania operacji lotniczych (start i lądowanie) z/do lotniska Kaniów (EPKW)

ZARZĄDZENIE /2017

Na podstawie art.68 ust. 2 pkt 9) ustawy z dnia 3 lipca 2002r Prawo lotnicze (tekst jednolity:Dz. U. z 2012r poz.933 z późn.zm) w imieniu Bielskiego Parku Technologicznego
Lotnictwa, Przedsiębiorczości i Innowacji (BPTLPiI) w Kaniowie – zarządzającegolotniskiem Kaniów (EPKW) – zarządzam ograniczenie dla wykonywania operacji
lotniczych (start i lądowanie) z/do lotniska Kaniów (EPKW):

w okresie:
od dnia 19 października 2017r od godziny 6.00 UTC
do dnia 20 listopada 2017r do godziny 23.59 UTC
starty – wyłącznie na kierunku ?13?
lądowanie – wyłącznie na kierunku ?31?

Uzasadnienie

Ograniczenie spowodowane jest wykonywanymi na podejściu do lądowania, na kierunku
?13? robotami ziemnymi z wykorzystaniem sprzętu wysokiego i pojazdów samochodowych.

Prezes Zarządu BPTLPiI
Tomasz Marek

Bielski Park Technologiczny Lotnictwa, Przedsiębiorczości i Innowacji Sp. z o.o.
adres do korespondencji:
ul. Stefana Kóski 43
43-512 Kaniów
NIP: 548-00-18-674
REGON: 071003138
KRS: 0000169940
PKD: 5110 Z
konto bankowe:
mBank, nr konta:
37 1140 1049 0000 2065 3500 1001
Plugin by:aAM
Menu główne
Responsive Menu Image Responsive Menu Clicked Image

DOJAZD – nowa droga – od strony trasy E75.

W nawigacji GPS należy ustawić adres:
Nad Białką 1,  Czechowice-Dziedzice