Spotkanie dla Przedsiębiorców ? Wsparcie prac B+R oraz wyposażenie laboratoriów ? Działanie 1.2. RPO WSL 2014 ? 2020.

22 czerwca Śląskie Centrum Przedsiębiorczości zaprasza na spotkanie informacyjne dla Przedstawicieli sektora MŚP zainteresowanych złożeniem wniosku o dofinansowanie w ramach Działania 1.2. RPO WSL 2014-2020 Badania, rozwój i innowacje w przedsiębiorstwach. Przedsięwzięcie zostanie zorganizowane w Bielskim Parku Technologicznym Lotnictwa, Przedsiębiorczości i Innowacji Sp. z o.o., przy ul. Nad Wisłą 1 w Czechowicach Dziedzicach.

W trakcie spotkania omówione zostaną kryteria wyboru i oceny projektów, kwalifikowalność wydatków, kontrola i nadużycia finansowe, a także zasady konkurencyjności, niedyskryminacji i równości szans oraz zagadnienia dotyczące inteligentnych specjalizacji Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Śląskiego na lata 2013-2020.

Spotkanie ma charakter nieodpłatny.

Szczegóły oraz formularz zgłoszeniowy dostępny jest pod linkiem:

http://scp-slask.pl/czytaj/spotkania_informacyjne_dla_przedsiebiorcow_dzialanie_1_2___czechowice_dziedzice_2016

Bielski Park Technologiczny Lotnictwa, Przedsiębiorczości i Innowacji Sp. z o.o.
adres do korespondencji:
ul. Stefana Kóski 43
43-512 Kaniów
NIP: 548-00-18-674
REGON: 071003138
KRS: 0000169940
PKD: 5110 Z
konto bankowe:
mBank, nr konta:
37 1140 1049 0000 2065 3500 1001
Plugin by:aAM
Menu główne
Responsive Menu Image Responsive Menu Clicked Image

DOJAZD – nowa droga – od strony trasy E75.

W nawigacji GPS należy ustawić adres:
Nad Białką 1,  Czechowice-Dziedzice